Marcelo Ferreira Gustafsson: Essenser
25 september–15 november, fredag–söndag, 12.00–17.00
I enlighet med rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten håller Konsthall Marieholm stängt för allmänheten.
Drop-in-aktivitet på söndagar ställs in.
Fredagsgruppen med fasta deltagare fortsätter terminen ut, med skärpa rutiner för hygien och avstånd.

Workshop-programmet knutet till hösten utställning uppdateras löpande på facebook.

Genomförda utställningar, projekt och workshops.

Helene Duckert – Globus Hystericus
Workshop – Hålla fanan högt
Workshop - lågt blir högt
Workshop – Om jag var ett varumärke
Workshop – Det laddade håret
Workshop – Masken som identitet
Workshop – kärt barn har många namn
Workshop – Cashflow
Workshop – Symboler och status
Forum - Påverka! Vad är ett personligt samhällsengagemang?
Sommarutställningen 2018 - Berättelser
Workshop - Privat offentlighet
Workshop - Ta isär, lägg ihop
Workshop - Håll mig i handen
Workshop - Tillverka tillverkning
Workshop - Äkta fejk
Workshop - Sköra tassar
Workshop - Sportredskap
Workshop - Smycken till rummet

Konsthall Marieholm arbetar med att utforska och söka vägar för hur konst och kultur kan tillgängliggöras för bredare grupper. Genom att visa samtida konst, design och konsthantverk i tillfälliga utställningar och projektform ges ett brett perspektiv på samhällsrelaterade teman och frågeställningar. Inom den pedagogiska verksamheten ges deltagare möjlighet till fördjupad förståelse utifrån erfarenheten av det egna görandet.

Järnvägsgatan 18, 241 72 Marieholm SWE
+46 (0) 733 15 74 78 / info@konsthallmarieholm.se

Konsthall Marieholm har sin egen pedagogiska agenda. Genom det egna görandet kan vi förstå världen på andra sätt. Pedagogiken förmedlas genom specialutformade workshopsprogram knutna till utställningarna och genom den mobila enheten som verkar över hela regionen.

Workshopprogrammet publiceras löpande på Facebook

I samband med utställningar och projekt produceras skrifter, kataloger och publikationer med avsikten att fördjupa berörda tematiker. Dokumentationen blir en del i arbetet med att låta det visade fortleva och en möjlighet att introducera vidare perspektiv.

Konsthall Marieholm är beläget mitt i Skånes alla skärpunkter – på gränsen mellan det plana slättlandskapet och de böljande skogarna, på gränsen mellan de gamla bruksorterna och de nya pendlarsamhällena, på gränsen mellan Sverige och kontinenten. Det är en plats som väcker lika mycket frågor som intresse och som kan erbjuda andra perspektiv än de gängse.

Genom ett Artist in Residence-program där lokala angelägenheter ligger till grund för projekten som produceras kan nya ingångar och erfarenheter föras tillbaka till Marieholm och dess invånare.

Med tre olika fokusområden i dikotomiform: Stad–landsbygd, teori–praktik och inklusion–exklusion, är avsikten att programmet ska främja undersökande och problematiserande projekt som för motsatserna närmare varandra.

fb / ig
stäng
stäng
stäng
stäng
stäng
stäng
stäng
stäng
stäng