Berättelser

Akay & Olabo, Tobias Alm, Marta Brauer, Siri Carlén & Andreas Nobel & Maja Svensdotter, Andreas Frienholt, Kakan Hermansson, Salad Hilowle, Jakob Hultin Rosenberg & Josefin Sjöström, Åsa Jungnelius, Hanna Kisch, Kristin Larsson, Petra Lilja, Sanna Lindholm, Olof Marsja, Alejandro Montero Bravo, Jenny Nordberg, Fredrik Paulsen, Katja Pettersson, Petter Rhodiner, Sara Sjöbäck, Ella Westlund, Elin Wollin, Erik Öberg

30 juni – 2 sepember, 2018
torsdag – söndag, 11-17

12/8 Workshop - Håll mig i handen
Handens känslighet kan upptäcka minsta sandkorn. Vi experimenterar med hur olika material och former upplevs av vår hand och letar oss fram till det vi gillar. När vi hittat fram till det som vi tycker känns bra tillverkar vi vår egen favoritpenna.

19/8 Workshop – Ta isär, lägg ihop
Vi jobbar med färdiga föremål ur kökslådan (som skedar, vispar, gafflar och slevar), som vi använder och tar isär för att sätta samman till nya redskap. Vad saknar du till kastrullen eller vad skulle du helst äta soppa med? Kombinera ihop ett eget köksredskap efter tycke och smak.

26/8 Workshop - Privat offentlighet
Vi hittar sätt att sprida budskap genom att hitta ytor som vi själva bestämmer över (fönster, staket, flaggor osv) och som gränsar mot det offentliga för att sprida uppmuntrande budskap. Vad tycker du är viktigt att få sagt till alla som passerar?

Konsthall Marieholm arbetar med att utforska och söka vägar för hur konst och kultur kan tillgängliggöras för bredare grupper. Genom att visa samtida konst, design och konsthantverk i tillfälliga utställningar och projektform ges ett brett perspektiv på aktuella teman och frågeställningar. Inom den pedagogiska verksamheten ges deltagare möjlighet till fördjupad förståelse utifrån erfarenheten av det egna görandet.

Järnvägsgatan 18, 241 72 Marieholm SWE
+46 (0) 733 15 74 78 / info@konsthallmarieholm.se

Utifrån utställningen Berättelser har vi satt samman ett workshopprogram med utgångspunkt i de teman och material som återfinns bland verken. Varje workshop inleds med en visning av utställningen på det aktuella temat.

I samband med utställningar och projekt produceras skrifter, kataloger och publikationer med avsikten att fördjupa berörda tematiker. Dokumentationen blir en del i arbetet med att låta det visade fortleva och en möjlighet att introducera vidare perspektiv.

Alla producerade publikationer går att ladda ner och de finns också tillgängliga i konsthallens referensbibliotek.

Konsthall Marieholm är beläget mitt i Skånes alla skärpunkter – på gränsen mellan det plana slättlandskapet och de böljande skogarna, på gränsen mellan de gamla bruksorterna och de nya pendlarsamhällena, på gränsen mellan Sverige och kontinenten. Det är en plats som väcker lika mycket frågor som intresse och som kan erbjuda andra perspektiv än de gängse.

Genom ett Artist in Residence-program där lokala angelägenheter ligger till grund för projekten som produceras kan nya ingångar och erfarenheter föras tillbaka till Marieholm och dess invånare.

Med tre olika fokusområden i dikotomiform: Stad–landsbygd, teori–praktik och inklusion–exklusion, är avsikten att programmet ska främja undersökande och problematiserande projekt som för motsatserna närmare varandra.

fb / ig
stäng
stäng
stäng
stäng